Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ

huyện Ia Pa - Gia Lai
gialai-iapa-mgtuoitho@edu.viettel.vn