Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
 • Nay H' PRang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0977277524
  • Email:
   hpranghoaseniapa@gmail.com
 • Lê Thị Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0941363458